Ema Procházková

Osobní rozvoj

Koučing

Nabízím soustředěná sezení, ve kterých najdeme zdroje a řešení k dosažení vašeho cíle.

První sezení zdarma

Dovolte mi Vám navrhnout sezení, ve kterém vám vysvětlím způsob a cíle naší spolupráce.

Kreativní dialog

Spolupráce spočívá v pomoci hledat. Koučing je praktický způsob, jak nasměrovat vaši energii. Kouč je praktický průvodce sebereflexí.

Motivace, odhodlání, sebereflexe, změna.

Myšlenkové zázemí koučingu

První se začal ptát Sokrates. Ignác z Loyoly zdokonalil cvičení s fantazií a v soustředění tak, že jeho následovníci udávali tón následující epochy. Mnoho vědců zkoumalo mohutnost i temná zákoutí rozumu i duše. Objevili sílu slov a představ, které určují horizont našich činů. Odhalili pronikavost a moc dialogu, který projasňuje mysl.

Průběh spolupráce

Neexistuje předem daný počet konzultací. Někomu stačí jedno setkání, s někým spolupracuji delší dobu. Vše je dáno Vaší motivací pracovat na sobě. Doporučená frekvence setkání je jednou týdně, maximálně jednou za dva týdny.

Povaha koučingu

Jste odhodláni ke změně? Hledáte odhodlání ke změně? Cítíte potřebu změny a hledáte proto místo, kde a jak s ní začít? Pravidelně zapomínáte, že se chcete změnit? Hledáte prostor pro uspořádání Vašich myšlenek? Odpovědi na tento způsob tázání nabízí kouč.

Místo setkání

Sezení se může uskutečnit, kdekoliv podle Vašeho přání v klidném a inspirativním prostředí.

Cena

Cena individuálního kariérového poradenství je 600 Kč/60 minut nebo 800 Kč/90 minut. Délka prvního setkání je 90 minut.

Paradox blízkosti

Protože jsme se sebou stále, máme o sobě příliš mnoho informací. Často není jednoduché rozpoznat hodnotu toho kterého poznatku o nás samých. Může tak existovat charakteristika, jež je zjevná pro náhodný pozorovatele, ale pro svého nositele zůstává skryta. Kouč nastavuje zrcadlo, ve kterém vyvstává jemnější porozumění sobě samému.

Sebereflexe

Přistihli jste se někdy, že jste se ocitli dvakrát ve stejné řece? S pocitem déjà vu jste učinili tutéž chybu? Přejete si nasměrovat lépe svou energii, tak aby byla efektivněji využita? Účinná sebereflexe je odpovědí na cykličnost situací, které se stávají břemenem.

Změna

Jste odhodláni ke změně? Hledáte odhodlání ke změně? Cítíte potřebu změny a hledáte proto místo, kde a jak s ní začít? Pravidelně zapomínáte, že se chcete změnit? Hledáte prostor pro uspořádání Vašich myšlenek? Odpovědi na tento způsob tázání se nabízí kouč.

Vzdělání a praxe

obor kulturní antropologie FFUK,

Proč se mnou spolupracovat?

Považujete za přirozené, že sportovci mají své trenéry, věřící své faráře, motoristé svou autoškolu? Kam vy chodíte trénovat svou schopnost soustředění? Svou výkonnost a efektivitu? Průvodce rozvojem těchto vlastností je v dnešní době kouč.

Názory předchozích klientů

Individuální koučink je metoda, která mě překvapila svoji jednoduchostí a přímým a okamžitým dopadem na vyřešení problému. Kouč v tomto případě není direktivním rádcem, kouč je tím, kdo doprovází. Je průvodcem na cestě, svými otázkami drží směr, kterým jsem se rozhodl dát a mě se tak zviditelňuje cíl. Rozhodnutí však vycházejí z osoby doprovázeného a to je pro mě velmi důležité. Vždyť kdo jiný ví lépe kam chci dojít, co je mým cílem, než já sám. Emma a její schopnost empatie spolu s obvyklými postupy individuálního koučinku způsobily, že jsem velmi rychle pochopil, kde je problém a znovu našel cestu. Energie v mé práci proudila špatným směrem, směrem k sebelítosti a úvahám o chybách okolí. Po společném koučinku se mi cesta znovu otevřela a já se po ní nyní snažím jít. K mému překvapení zjišťuji, že to jde s lehkostí. Emma je vyjímečný kouč. Patří jí můj velký dík.
Mé zážitky z koučinku u Emmy Procházkové jsou velmi pestré – někdy si vybavuji radost, jindy slzy, vždy však hlubokou úlevu a pochopení. Pokaždé se mi dostalo velmi osobního a profesionálního přístupu a společná práce probíhala ohleduplně a citlivě, leč zároveň patřičně pevně. Díky koučinku jsem pochopila, že je přirozené mít strachy a obavy, že není dobré s nimi bojovat, ani před nimi utíkat, ale že je možné si je uvědomit, zpracovat, a díky tomu změnit zaběhlé reakce a způsoby chování.
Měla jsem možnost absolvovat s Emmou jak osobní koučink, tak i školení obchodních dovedností, ve kterých byly uplatněny koučovací přístupy práce s týmem. Vždy to byl obohacující zážitek. Emma je zároveň praktik a pragmatik. Její školení jsou tedy velmi věcná a okamžitě využitelná v praxi. Spolupráce s Emmou je pro mne zdrojem pozitivní energie, užitečných uvědomění, nejen obchodních, a samozřejmě i radosti. Díky Emmo!

Kontakt

777 777 777

emma@seznam.cz
Ema Procházková

U Libeňského pivovaru 10
Libeň, 180 00
Praha 8

IČO: 857 504 45

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku ÚMČ Praha 2 a podniká na základě platného živnostenského oprávnění č.j. MCP2/109876/2014/OZ-REG/Ska

Nejsem plátce DPH.